پرداخت مبلغ

روز تربیت بدنی و ورزش

روز تربیت بدنی و ورزش

روز تربیت بدنی و ورزش
هفته تربیت بدنی همه ساله از ۲۶ مهر تا دوم آبان به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده و هدایت و ارشاد جامعه به ورزش های همگانی برگزار می شود. در همین راستا چرم کابوک محصولات مرتبط با روز تربیت بدنی را طراحی و تولید کرده است.

DSC0374

photo_2017-10-18_14-24-35

photo_2017-10-18_14-24-48 photo_2017-10-18_14-24-59 photo_2017-10-18_14-24-54 photo_2017-10-18_14-24-50 photo_2017-10-18_14-24-43 photo_2017-10-18_14-25-03

سوال خود را از طريق فرم زير از ما بپرسيد